1. textile DIY fendi frill

    textile DIY fendi frill

  2. (Source: mirnah, via bibo-bo)

Otlet's Shelf theme by Andrew LeClair & Rob Giampietro.